• Resa och arbeta 
Publicerat May 23, 2019

10 skäl till att arbetsgivarna uppskattar din erfarenhet som au pair

Upptäck hur ett år utomlands kommer att stärka ditt CV och utveckla din karriär

Av Lara Grabowski

Är du sugen på att tillbringa minst ett år utomlands men oroar dig över att ett sabbatsår kanske inte ser så bra ut på ditt CV och skulle kunna vara ett hinder för din fortsatta karriär? Eller är du övertygad om att din erfarenhet som au pair i USA kommer att vara till fördel dig, samtidigt som du är osäker på hur du ska kunna utnyttja det i yrkesmässiga sammanhang eller formulera det skriftligt i ett CV? Då har du hamnat rätt: att vara au pair i USA är den bästa investeringen du kan göra i din framtid, och det kan vi bevisa för dig eftersom du kan lägga till minst tio nya färdigheter på ditt CV när du väl har kommit hem igen efter ditt år som år pair.

 

Au pairer kan utvecklas på många sätt under sitt äventyr och få en mängd nya färdigheter under sin tid utomlands. Bland dessa har vi valt ut de tio främsta ”överförbara kompetenserna” som au pairer får eller stärker genom sina erfarenheter. Överförbara kompetenser, eller ”mjuka kompetenser”, är allmänna färdigheter som är användbara inom en rad olika jobb och branscher. Det betyder att din tid som au pair inte bara är relevant om du vill arbeta med barnomsorg – de färdigheter som du utvecklar kommer att vara betydelsefulla för de arbetsgivare du kommer i kontakt med, oavsett vilken karriär eller vilket område du väljer.

 

Hur då?, kanske du undrar. Läs vidare för att upptäcka de tio mjuka kompetenser som du kommer att få som au pair i USA och lär dig hur du ska inkludera dem på ditt CV, tack vare våra bästa CV-tips så att du kan utveckla din karriär genom ditt år utomlands!

 

Kompetens nr 1: Flytande engelska

 

För det första: Att tillbringa minst ett år i USA som au pair är en unik möjlighet att bli riktigt bra på engelska, genom vardagslivet och det dagliga samspelet med din värdfamilj och dina vänner, men också genom de kurser som du kommer att gå på ett amerikanskt college eller universitet. De flesta, för att inte säga alla, au pairer talar helt flytande när de kommer hem igen efter sin erfarenhet i USA. Bara det får dem att sticka ut på arbetsmarknaden, särskilt när kunskaperna kommer sig av ett långvarigt kulturutbyte långt hemifrån och inte från många, långa timmar i skolbänken eller en snabbsemester i ett engelsktalande land. Att du behärskar engelska flytande är något som arbetsgivarna verkligen kommer att uppskatta eftersom det inte bara handlar om språket utan även den amerikanska kulturen, något som man bara kan få genom att bo en längre tid utomlands. Den här verkligt internationella erfarenheten kommer att göra dig till en kunnigare, mer öppen och effektiv jobbsökande, och därmed en person som omedelbart sticker ut från mängden!

 

Kompetens nr 2: Anpassningsförmåga

 

Anpassningsförmåga är också något som au pair-programmet, liksom alla typer av sabbatsår utomlands, verkligen handlar om. Att lämna ditt hem, din familj och dina vänner för att bo i ett främmande land och ta till dig en ny kultur kräver en hel del mod, men om din au pair-erfarenhet blir framgångsrik visar det att du kan anpassa dig till alla nya miljöer, såväl på det personliga som det yrkesmässiga planet. Samtidigt är detta bara något du kan uppnå genom att vara öppen och tolerant, acceptera och välkomna skillnader och aldrig tveka att anstränga dig lite extra när det gäller att förstå nya kulturer, överbrygga klyftorna och hitta en gemensam grund i samspelet med andra. Låter det som en drömmedarbetare i dina öron? Det gör det i alla fall definitivt för rekryterare inom alla kompetensområden! Ett annat säkert tecken på din anpassningsförmåga som du kan framhäva under en intervju? Det nätverk av vänner och bekanta som du har byggt upp från grunden under din USA-vistelse.

au-pair-professionalism

Kompetens nr 3: Mognad

 

Vill du veta något annat som arbetsgivarna verkligen uppskattar hos en stark kandidat? Ansvar och självständighet, två egenskaper som du också får under ditt år som au pair. Att bli au pair i USA innebär att växa upp både personligt och yrkesmässigt, i och med att du får nya ansvarsområden, lär dig att ta dig fram i en ny miljö och leva på egen hand, kanske för första gången, i ett land långt borta från hemmet, familjen och vännerna. Du blir inte bara en mer självständig och självsäker version av dig själv, utan du kommer även att få axla ett stort ansvar när det gäller att ta hand om värdbarnen. Allt detta kommer att bidra till att göra dig mer mogen, vilket också innebär en pålitlig och professionell arbetssökande med stor kapacitet.

 

Kompetens nr 4: Organisationsförmåga

 

Som au pair måste du ha en god överblick, dels när det gäller dig själv och dels med hänsyn till värdbarnens och värdföräldrarnas scheman – och se till att allt löper på enligt planen. Det kan visa sig vara svårt, särskilt när det finns små barn med i bilden. Ditt år som au pair är därför ett utmärkt tillfälle för dig att öva upp din organisationsförmåga, en bland de mest eftertraktade färdigheterna bland rekryteringsansvariga. När du kommer hem igen efter din erfarenhet har du lärt dig hur du lägger upp ett schema, effektivt sköter dina egna uppgifter och integrerar dem smidigt med andras uppgifter och samtidigt kan ta itu med oväntade händelser på ett rationellt sätt – och med en pricksäker praktisk förmåga. Som du ser kan alla dessa färdigheter vara värdefulla resurser i alla situationer och inom alla områden, så tveka inte att ta med dem i ditt CV och framhäva dem under jobbintervjun!

 

Kompetens nr 5: Ledarskapsförmåga

 

En annan avgörande färdighet för din framtida anställning som ditt år som au pair kommer att ge dig är ledarskapsförmåga. En så kallad mjuk kompetens som du bara kan förvärva genom erfarenhet, nämligen din förmåga att ta ansvar och effektivt leda ett team, är något som kommer att hjälpa dig genom hela din yrkeskarriär, särskilt om du har satt dig i sinnet att genomföra stora saker. Som au pair får du ta hela ansvaret för värdbarnen – och det innebär att ta hand om dem på alla möjliga sätt i deras liv, inte bara när det gäller lek och skoj, utan också kunna ge dem stöd, trösta dem och handla på rätt sätt när de är sjuka, arga eller gör sig illa. Det innebär också att fatta beslut när värdföräldrarna inte är i närheten och se till att värdbarnen följer den uppfostran och disciplin som du ska tillämpa tillsammans med deras föräldrar. Samma sak kommer att gälla för dina framtida ledareroller, med den skillnaden att du ska leda ett team och samtidigt se till att de följer de anvisningar som ges av chefen eller företagets styrelse. Att ta ansvar och kunna handla effektivt som ledare är en uppskattad färdighet hos unga människor – men kom ihåg att nämna dem när du talar med en potentiell arbetsgivare, för det kan vara den avgörande skillnaden!

au-pair-writing-whiteboard

Kompetens nr 6: Relationsskapande

 

Under din tid utomlands som au pair kommer du inte bara att bli en riktig ledarprofil utan kommer också att stärka din förmåga att skapa relationer, och dessutom med människor från ett annat land och en annan kultur! Att kunna visa rekryterare att du flyttade till ett nytt land under ett år och lyckades börja om där, fick nya vänner från hela världen och skapade starka band till din värdfamilj, hjälper till att presentera dig själv som en sann lagspelare och är en värdefull tillgång när du behöver förhandla och föra människor närmare varandra. Det faktum att du har byggt upp ditt eget mångkulturella nätverk i USA kommer också att bevisa att du kan fungera tillsammans med människor från olika horisonter och ser på skillnader som berikande, snarare än en svårighet att överbrygga.

 

Kompetens nr 7: Lagarbete

 

Om du är en bra relationsbyggare säger det rekryterarna mer om dig själv än du kanske tror. Det visar dem att du är en sann lagspelare, och du bör ge dem några exempel från din au pair-erfarenhet som stöd. Som exempel på gott lagarbete kan du till exempel nämna det samarbete som du lyckades genomföra varje dag tillsammans med värdfamiljen. Att uppfostra och ta hand om barn är definitivt ingen lätt uppgift, och det är något du kommer att ha klarat av tillsammans med värdfamiljen under minst ett helt år. Det är ett tydligt tecken på att du har kunnat samarbeta med andra för att lägga upp scheman och följa dem, ställa upp regler, staka ut en riktning, lösa problem och fundera över genomförda aktiviteter för att ytterligare förbättra ditt handlande – oavsett vilket sammanhang du befinner dig i.

teamwork

Kompetens nr 8: Kommunikation

 

Förutom att ditt år utomlands som au pair kommer att göra dig till en bättre lagspelare kommer du också att bli en ovanligt bra kommunikatör, som effektivt kan förmedla ett budskap i en mängd olika situationer och kulturer. Under din vistelse i USA kommer du nästan ständigt att kommunicera på ett nytt språk och i en ny kultur, med din värdfamilj, dina vänner, lärare och klasskamrater, och alla de människor som du kommer att möta i din vardag och när du är ute och reser. Det är en fantastisk möjlighet för dig att förbättra din förståelse för andra och anstränga dig för att få andra att förstå dig. Effektiv och genomtänkt kommunikation är nyckeln inom stort sett alla jobb som finns, så glöm inte att nämna dina avancerade färdigheter på ditt CV eller under jobbintervjun!

 

Kompetens nr 9: Problemlösningsförmåga

 

Som au pair i USA kommer du att få vara med om så mycket roligt under din tid utomlands. Men du kommer också att ställas inför utmaningar som du kanske inte hade räknat med, och det i ett nytt land och på ett nytt språk. Att klara av de utmaningar som du ställs inför som au pair på ett smart sätt kommer att förbättra din analytiska förmåga och få dig att genomskåda alla möjliga (och omöjliga!) situationer och komma fram till de mest effektiva lösningarna – det är en typ av färdigheter som kommer väl till pass under resten av livet, både på det personliga och yrkesmässiga planet. Och vilken arbetsgivare faller inte för en problemlösande, smart teammedlem?

 

Kompetens nr 10: Professionalism

Sist men inte minst kommer ditt år som au pair i USA att vara en möjlighet för dig att förbättra din professionella sida, något som kommer att ske helt naturligt genom ditt dagliga samarbete med värdföräldrarna. Att vara au pair är en helt unik upplevelse: du kommer att bli en del av familjen vars barn du kommer att ta hand om, men du kommer samtidigt att få betalt varje vecka för den omsorg du ger barnen. Eftersom du kommer att tycka lika mycket om din värdfamilj som de kommer att tycka om dig, är du alltid inställd på att göra ditt allra bästa. När du sedan kommer hem igen har du fått en helt ny inställning till arbete, som rekryteringsansvariga inte undgår att lägga märke till. Du kommer också att bli mer självsäker och mogen, två egenskaper som också de kommer att ytterligare stärka din professionella sida.

 

Alla au pairer håller med om att deras erfarenhet i USA har förändrat deras liv till det bättre och bidragit till att forma deras yrkesval. Eller som vår tidigare au pair, TV-journalisten och författaren Tove Meyer säger: – Att bli au pair är verkligen bra för att komplettera ditt CV eftersom det visar att du arbetar hårt, tar ansvar och är tillräckligt modig att lämna ditt hemland och åka iväg för att möta en ny kultur.

 

Är du redo att ge utrymme åt nya yrkesrelaterade möjligheter för dig själv och åka iväg på ditt livs äventyr till USA? Ta nästa steg i din karriär nu!

Lara Grabowski
Lara Grabowski
Jag är en tjej som är född och uppvuxen i Frankrike, och fick smak på att resa under mitt sabbatsår i Washington, D.C. – då jag blev stormförälskad i USA. Nu arbetar jag för att aktivt främja kulturutbyten och lever för att upptäcka dessa underbara, dolda platser runt om i världen och de fantastiska människor som bor där.

Mest populära

Mer från Resa och arbeta 

A line drawing of a gumball machine

Redo för ditt livs upplevelse?

Starta din ansökan idag och kom ett steg närmare till att bli au pair i USA. Börja på nästa spännande kapitel i ditt liv!

Sätt igång