Dags för Internationella kvinnodagen!
  • Resa och kulturella upplevelser 
Posted 08/03/2020

Dags för Internationella kvinnodagen!

Cultural Care investerar i flickors utbildning runt om i världen.

By Cultural Care Au Pair

Internationella kvinnodagen (8 mars) är här! Det är en internationell dag som hyllar kvinnors sociala, ekonomiska, kulturella och politiska strävanden och framgångar. För de är ju så många!

 

Den här speciella dagen fungerar också som ett stridsrop och en uppmaning till handling för att fira kvinnors jämställdhet i samhällen runt runt om i världen.

 

Det omfattar samhällen som många av våra au pairer kommer ifrån! Och i dessa samhällen lägger Cultural Care Au Pair särskilt stor vikt vid att investera i unga flickors välfärd – många av dem bor i fattiga samhällen utan tillgång till viktiga förutsättningar såsom möjlighet till utbildning, kultur eller nöjen.

 

Det är här som Cultural Care Kids First Foundation – eller bara Kids First – kommer in i bilden.

 

Kids First är en ideell organisation som startades av Cultural Care för 15 år sedan. Sedan dess har den hjälpt behövande barn i 17 olika länder, finansierat över 100 mindre och större välgörenhetsprojekt och skänkt 500 000 US-dollar till organisationer över hela världen.

 

Kids First huvudprioritering 2020 är flickors utbildning. Det beror på att Kids First , liksom de briljanta hjärnorna bakom Internationella kvinnodagen, tror på lika tillgång till utbildning för flickor och pojkar.

 

Att garantera lika tillgång till utbildning för flickor runt om i världen kan få en oerhörd betydelse för deras framtid, liksom för människor i stort. De här unga flickorna kommer att gå vidare och bli smarta, unga kvinnor med makt att förändra världen.

Dags för Internationella kvinnodagen!

Hur går Kids First till väga för att göra detta? Jo, genom att leta upp kvalificerade barnorganisationer i de länder och samhällen som våra au pairer kommer ifrån och investera i deras utbildningsmöjligheter – genom att ge värdefull tid, pengar och resurser.

 

Kids First planerar också att hitta mentorer som är specialiserade på STEM-program för utsatta flickor i USA. STEM står för Science, Technology and Mathematics (vetenskap, teknik och matematik). Det är ämnesområden där unga kvinnor är kraftigt underrepresenterade.

 

Genom att investera i STEM-program för unga flickor ökar deras möjligheter att gå vidare på de här karriärvägarna en vacker dag, något som i sin tur kan leda till fler medicinska och tekniska framsteg som i slutändan kommer att förbättra livet för alla!

 

Cultural Care gläder sig verkligen över årets program för Kids First, och nu känns det extra roligt att fira det eftersom Internationella kvinnodagen är här! Du hittar mer information om de här satsningarna för Kids First och andra nyheter genom att läsa vår blogg.

 

Under tiden rekommenderar vi att du hänger på för att hedra och hylla kvinnor för att fira Internationella kvinnodagen! Årets slogan är ”En jämställd värld är en engagerad värld”.

 

Läs mer om evenemangen i samband med Internationella kvinnodagen 2020 här!

Cultural Care Au Pair
Cultural Care Au Pair
Cultural Care Au Pair here! We believe that cultural exchange makes the world a better place – and so we’ve made it our life’s mission to help au pairs have enriching experiences in the USA. When we’re not helping au pairs travel, learn and grow in America, we’re probably eating candy from around the world and drinking copious amounts of coffee.
    A line drawing of a gumball machine

    Want to know more about au pair life?

    We’ll tell you everything you need to know about embarking on the adventure of a lifetime as an au pair in the USA. Travel, learn and grow with Cultural Care!

    Learn More